Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

About Us

Công ty Cổ phần Tasco luôn lấy “chất lượng” để xây dựng “niềm tin” cho Nhân viên, Khách hàng, Cổ đông và Đối tác của mình, hướng tới mục tiêu phát triển trường tồn. Với hơn 46 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư về Hạ tầng giao thông, hiện nay Tasco không ngừng phát triển và là nhà đầu tư hiệu quả trong lĩnh vực Bất động sản, Công nghệ thu phí tự động, Y tế, Nông nghiệp và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Nói đến Tasco là khơi dậy lòng tự hào về chất lượng và khẳng định thương hiệu trên mỗi công trình và dự án. Mỗi con người Tasco luôn đặt trí lực, tâm lực vào từng sản phẩm bởi chúng tôi cho rằng chất lượng là cốt lõi, là sự hài lòng của khách hàng và là thành công của chúng tôi.

Tầm Nhìn:

“ Tạo ra Không gian cho Con người Sống, Đam mê, Sáng tạo & Cống hiến ”.

Sứ Mệnh:

“ Tasco mang đến cho Cộng đồng các Sản phẩm Nhà ở, Khu đô thị & Hạ tầng giao thông hài hòa với Thiên nhiên và phù hợp với sự phát triển của Văn minh Xã hội ”.

Giá Trị Cốt Lõi:

•    Cam kết: Vì mục tiêu phát triển trường tồn không bao giờ được thỏa mãn, không bao giờ chịu lùi bước và làm mọi cách có thể để vượt qua thách thức, vì lợi ích Khách hàng, Đối tác, Công sự, Cổ đông, Cộng đồng địa phương và Môi trường.

•    Hợp tác: Tinh thần hợp tác xuyên suốt trong mọi quan hệ của Tasco, khuyến khích phát triển nghề nghiệp và tôn trọng cá tính, chia sẻ cơ hội để phát triển Nhóm, Đội, Cá nhân là phương pháp làm việc tốt nhất.

•    Tôn trọng: Tasco luôn đề cao các cá nhân và tính đa dạng, lắng nghe để hiểu mọi Người, tiếp nhận mọi góp ý hành động với sự tôn trọng và tin tưởng.

•    Sáng tạo: Sáng tạo để khác biệt hóa sản phẩm là phương thức để tồn tại, vì vậy phải vượt qua thách thức để cải tiến không ngừng. 

•    Học tập: Tạo dựng một tổ chức biết học hỏi, bằng việc không ngừng tự phê bình, xem lỗi lầm là những cơ hội để học hỏi, thay vì khiển trách Cá nhân.

TASCO Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.