Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Tasco nhận cúp biểu trưng Doanh nghiệp Văn hóa tiêu biểu Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Anh Tuấn (Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam) khẳng định: “Văn hóa doanh nghiệp có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến sự bền vững của mỗi doanh nghiệp, mỗi tập đoàn kinh tế nói riêng; và sự phát triển bền vững của đất nước nói chung. Vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã và đang thu hút sự quan tâm ngày càng tăng trên thế giới, nhất là các nền kinh tế mới nổi và các nước phát triển nói chung được coi là yếu tố căn bản, tạo nên hiệu quả và sự thành công của mỗi doanh nghiệp”.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tasco nhận Cúp biểu trưng Doanh nghiệp Văn hóa tiêu biểu Việt Nam

Các doanh nghiệp được vinh danh, trao tặng “Cúp biểu trưng Doanh nghiệp Văn hóa tiêu biểu Việt Nam” được Ban tổ chức xét duyệt kĩ lưỡng, căn cứ qua 06 tiêu chí: Văn hóa người lãnh đạo doanh nghiệp; Đề cao đạo đức kinh doanh; Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; Thực hiện trách nhiệm xã hội; Thượng tôn pháp luật và Cạnh tranh lành mạnh.

Tập thể các doanh nghiệp xuất sắc được tôn vinh trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Trong những năm qua, Công  ty Cổ phần Tasco đã có nhiều thành tích trong việc đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đối với Tasco, Văn hóa doanh nghiệp chính là sức mạnh, là chất keo gắn kết con người TASCO, thúc đẩy mỗi cá nhân nỗ lực không ngừng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

TASCO Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.